Zef Nue

Trajner

Biography

Zef Nue i lindur me 01.04.1988 ne Gjakove.
Trajnimet si personal trainer te kryera ne Zvicerr ne nje shkoll private e quajtur Benedict-Schule ne qytetin e St.Gallen ne vitn 2012-2013 i trajnur per:
Licencen A
Licencen B
Personal Trainer.

Profili.
Trainer personal me 10+ vjet pervoj pune neper qendra te palestres dhe aktiviteteve fizike. Posedoj pervoj pune te vertetuar per te ndihmuar klientet te arrijn qellimet e palestres permes programeve te ushtrimeve te mbajtura dhe planeve te ushqimit.
Permirsoj vazhdimisht objektivat e te ardhurave te qendres se palestres duke zhvilluar programe te reja dhe duke mbajtur klient ne formen me te mir te munder si ne pamjen fizike ashtu edhe shendetesore.

Eksperienca Profesionale

Asistimi ne klienta kam arritur qe mbrenda gjasht muaj, te ken sukses 80% te klienteve te arrin qellimet e tyre te palestres brenda gjatshe muajve te para.
Klasat e palestres te mbajtura ne palestra te ndryshme per te udhezuar per perdotimin e duhur te paisjev edhe egzekutimin e ushtrimev me trup ne menyr te duhur dhe rezualtatet e arritur ne klas mbi 60%. Zhvillojm programe te reja te palestres edhe ushtrimev trupore, me zbatim te sukseseshem qe rritin mundesin e sukseseve te klientet.

Skill
Fitness Expertise 90%
Body Building 80%
Boxing 70%