Posts classified under: Gym

AEROBIC

Aerobik është ushtrim fizik që varet kryesisht nga procesi i gjenerimit të energjisë aerobike.

Kangoo Jumps

Kangoo Jumps mund të përdoret për vrapim, gjimnastikë, kërcim, për të gjitha llojet e ushtrimeve!

Boot Camp

Boot Camp është program i stërvitjes fizik në grup që mund të udhëheqet nga palestra ose trajneri personal.