Posts classified under: Fitness

AEROBIC

Aerobik është ushtrim fizik që varet kryesisht nga procesi i gjenerimit të energjisë aerobike.

Boot Camp

Boot Camp është program i stërvitjes fizik në grup që mund të udhëheqet nga palestra ose trajneri personal.

Yoga

Yoga është ushtrim i mendjes dhe trupit me histori 5000 vjeçare në filozofinë antike indiane.